134 atsakymai [Paskutinė žinutė]
Liole
savas
Liole portretas
Narys nuo: 2008-02-25
Atsijungęs
Žinutės: 29196

Piešinys (J. Degutytė)

Piešiu namą ir paukštelį
Ir be galo ilgą kelią.
Piešiu saulę užu marių,
Piešiu vėją žaliaskarį.
Piešiu žydinčią aguoną
Ir kvapnutę šiltą duoną,
Baltą debesį ir dangų,
Obuolį raudoną rankoj.
Piešiu žvaigždę ir berželį
Ir be galo ilgą kelią.

Braškių kalnas

Žaliaskarėj pamiškėj,
Sidabrinėj pavartėj,
Ant raudono braškių kalno,
Ant mažos mergytės delno
Kaip oranžinis drugys
Juokias saulės spindulys.
Jo lengvi sparnai plevena
Ir pirštelį jai kutena.
Spindulėli, nepabėk,
Drugeliu čia pasėdėk.

_______________________________________________

Tindi Rindi forumo nominacijos:
"Forumo šypsenėlė", "Energingiausia forumietė", "Dažniausiai skaitomų žinučių savininkė", "2008 metų naujokas", "Šauniausia 2008m.forumo narė", "Forumo restauratorė", "Mylimiausia forumietė", "Siautulingiausia tindirinukė", "Greičiausiai pritapusi naujokė", "Jaunatviškiausia tindirinukė", "2009m.Šauniausia tindirinukė", "Aktyviausia 2009m. tindirinukė", "Aktyviausia forumo kaunietė"

Liole
savas
Liole portretas
Narys nuo: 2008-02-25
Atsijungęs
Žinutės: 29196

Eilėraščiai apie duoną Šypsausi


VARPOS

Prie baltų berželio kojų
Sirpsta žemuogė raudona.
Saulė spinduliu užkloja
Rugio varpą- mūsų duoną.

Visą dieną saulė pina
Varpos gelsvąją kaselę.
Noksta grūdas prie beržyno,
Noksta grūdas palei kelią.

JUOKIAS DUONELĖ

Ant mano delno guli duonelė,
Ant mano delno juoda riekelė.
Tai verks duonelė, jei aš tingėsiu,
Jei aš tingėsiu-jos nemylėsiu.

Tinginio valgoma, verkia duonelė.
Ant mano delno ji verkt negali.
Aš viską dirbsiu, ką tik mokėsiu,
Per visą savo dienelę šviesią.

Tegul tik juokias mano duonelė,
Tegul tik juokias juoda riekelė.

_______________________________________________

Tindi Rindi forumo nominacijos:
"Forumo šypsenėlė", "Energingiausia forumietė", "Dažniausiai skaitomų žinučių savininkė", "2008 metų naujokas", "Šauniausia 2008m.forumo narė", "Forumo restauratorė", "Mylimiausia forumietė", "Siautulingiausia tindirinukė", "Greičiausiai pritapusi naujokė", "Jaunatviškiausia tindirinukė", "2009m.Šauniausia tindirinukė", "Aktyviausia 2009m. tindirinukė", "Aktyviausia forumo kaunietė"

Liole
savas
Liole portretas
Narys nuo: 2008-02-25
Atsijungęs
Žinutės: 29196

Lietučio pasaka

Kas ten trepsi, kas ten šoka,
Kas ten vaikščioja po stogą?

Ci ku ca ku, tu ku tu ku,
Daug žydrų lietaus nykštukų.

Ilgos plonos jų kojytės,
Žydro stiklo kepurytės.

Ci ku ca ku, tu ku tu ku,
Žydro stiklo jų batukai.

O kiekvienas rankoj neša
Po apvalų žydrą lašą.

Ci ku ca ku, tu ku tu ku,
Daug lietučio sviedinukų.

Kuo greičiau į lysvę žalią
Pas plaštakę, pas gėlelę.

Ci ku ca ku; tu ku tu ku,
Skuba daug lietaus nykštukų. (V. Palčinskaitė)

Varlytės gripas Pabučiuok mane, Ivanuška

Po šalnų pradėjo lyti.
Kurkė pievoje varlytė.
Kurkė, maudėsi klane.
Ir neaišku, nežinia,
Nuo vandens ar nuo kurkimo
Ėmė, vargšė, ir užkimo.

Negirdėjo tokio gando,
Visos varlės nusigando.
Susirinko pabaly
Balto dobilo pily,
Ir pasikvietė sumanią
Pievų daktarę kamanę.

Pievų daktarė kamanė
Daug žinojo, daug išmanė.
— Gulk, varlyte, po lapu.
Susirgai žaliu gripu.
Dieną kitą pagulėsi…
Na, ir kurkti vėl galėsi! (M. Vainilaitis)

_______________________________________________

Tindi Rindi forumo nominacijos:
"Forumo šypsenėlė", "Energingiausia forumietė", "Dažniausiai skaitomų žinučių savininkė", "2008 metų naujokas", "Šauniausia 2008m.forumo narė", "Forumo restauratorė", "Mylimiausia forumietė", "Siautulingiausia tindirinukė", "Greičiausiai pritapusi naujokė", "Jaunatviškiausia tindirinukė", "2009m.Šauniausia tindirinukė", "Aktyviausia 2009m. tindirinukė", "Aktyviausia forumo kaunietė"

Liole
savas
Liole portretas
Narys nuo: 2008-02-25
Atsijungęs
Žinutės: 29196

Bitė

Kas ten skraido visą dieną,
Pailsėt negali-
Su dryžuotu sijonėliu
Ir plonais sparneliais?

Kas ten šnabžda raudongalviui
Dobilui į ausį?
Kas ten saulės spindulėliais
Sau burnelę prausia?

Tai bitutė triūsia, pluša
Tarp margų gėlelių-
Su dryžuotu sijonėliu
Ir plonais sparneliais.

Bitė renka saldų medų
Po geltoną lašą.
O kokiam gi ąsotėly?
Bitė medų neša? (J. Degutytė)

Žemuogės

Žemuogių pilni krepšeliai,
Ir vaikų pilni keleliai.
Kvepia žemuogėm laukai
Ir upokšniai, ir miškai.

Va, burnelė žemuoginė,
Va, noselė žemuoginė.
Ir pirščiukai lyg dažyti,
Saldūs- galim palaižyti.

Kvepia žemuogėm laukai
Ir namučiai, ir vaikai. (J. Degutytė)

_______________________________________________

Tindi Rindi forumo nominacijos:
"Forumo šypsenėlė", "Energingiausia forumietė", "Dažniausiai skaitomų žinučių savininkė", "2008 metų naujokas", "Šauniausia 2008m.forumo narė", "Forumo restauratorė", "Mylimiausia forumietė", "Siautulingiausia tindirinukė", "Greičiausiai pritapusi naujokė", "Jaunatviškiausia tindirinukė", "2009m.Šauniausia tindirinukė", "Aktyviausia 2009m. tindirinukė", "Aktyviausia forumo kaunietė"

Liole
savas
Liole portretas
Narys nuo: 2008-02-25
Atsijungęs
Žinutės: 29196

Vilkas

Ruošės vilkas trobą ręsti,
Negalėjo apsispręsti.
Ak, tas rąstas, tas nedoras,-
Čia per laibas, čia per storas.

Čia per lygus, ten per kreivas.
Vilkas žiovaudamas raivos.
Vilkas vėpso į mėnulį
Ir kanapėse sau guli.

Ir todėl jis, kiek menu,
Liko vienas. Be namų. (V. Palčinskaitė)

_______________________________________________

Tindi Rindi forumo nominacijos:
"Forumo šypsenėlė", "Energingiausia forumietė", "Dažniausiai skaitomų žinučių savininkė", "2008 metų naujokas", "Šauniausia 2008m.forumo narė", "Forumo restauratorė", "Mylimiausia forumietė", "Siautulingiausia tindirinukė", "Greičiausiai pritapusi naujokė", "Jaunatviškiausia tindirinukė", "2009m.Šauniausia tindirinukė", "Aktyviausia 2009m. tindirinukė", "Aktyviausia forumo kaunietė"

Liole
savas
Liole portretas
Narys nuo: 2008-02-25
Atsijungęs
Žinutės: 29196

Kiškis ir medžiotojas

Visą naktį skeltalūpis
Ėdė želmenis pritūpęs.

Pasidarė jo pilvukas
Kaip kopūstų kubiliukas.

O kai auštant snigt pradėjo,
Kiškis miego panorėjo.

Atšokavo į ražieną-
Snaus ramiai čia visą dieną.

Krinta snaigės... kiškis miega...
Vietoj kiškio- kupstas sniego.

..Saulei leidžiantis, prieš vėją
Iš medžioklės dėdė ėjo.

Buvo jis labai pavargęs:
Kojos linko, akys merkės.

Stabtelėjo ir iš lėto
Ant kupstelio atsisėdo.

Šoko kiškis.. Griuvo dėdė,
Pailsėti atsisėdęs..

Jis niūrus vakarieniavo-
Ilgaausio nesugavo.

O tas kiškis su kiškiene
Irgi šveitė vakarienę. (P. Raščius)

_______________________________________________

Tindi Rindi forumo nominacijos:
"Forumo šypsenėlė", "Energingiausia forumietė", "Dažniausiai skaitomų žinučių savininkė", "2008 metų naujokas", "Šauniausia 2008m.forumo narė", "Forumo restauratorė", "Mylimiausia forumietė", "Siautulingiausia tindirinukė", "Greičiausiai pritapusi naujokė", "Jaunatviškiausia tindirinukė", "2009m.Šauniausia tindirinukė", "Aktyviausia 2009m. tindirinukė", "Aktyviausia forumo kaunietė"

Liole
savas
Liole portretas
Narys nuo: 2008-02-25
Atsijungęs
Žinutės: 29196

R. Skučaitė

LIETUTIS

Tai lietutis ėmė lyti!-
Skėtį išskleidė pelytė.
Na, o tu,narsus ežy,
Kur keliauji?Ką veži?
-Nekliudykit, aš skubu
Pasislėpti po grybu!

K.Kubilinskas

MAMYTEI

Mama mano mama,
Aš tave myliu!-
Tau vėjelis šlama
Tarp margų gėlių!..

Tau karšta saulytė
Siunčia spindulių...
Dar karsčiau, mamyte,
Aš tave myliu.

Tu šviesi kaip saulė,
Kaip rytų aušra.
Už tave pasauly
Geresnės nėra!

E.Selelionis

KOŠĖ

Mes daržely
Verdam koše:
Dirbam,plušam
išsijuosę.

Dedam šaukštą
Balto smėlio,
Pilam tyro
Vandenėlio.

Spindulius
Saulutė žeria-
Kursto,saugo ji
Ugnelę.

Tai bus košė,
Kai išvirs!
Kas tik valgys-
Tas ją girs.

_______________________________________________

Tindi Rindi forumo nominacijos:
"Forumo šypsenėlė", "Energingiausia forumietė", "Dažniausiai skaitomų žinučių savininkė", "2008 metų naujokas", "Šauniausia 2008m.forumo narė", "Forumo restauratorė", "Mylimiausia forumietė", "Siautulingiausia tindirinukė", "Greičiausiai pritapusi naujokė", "Jaunatviškiausia tindirinukė", "2009m.Šauniausia tindirinukė", "Aktyviausia 2009m. tindirinukė", "Aktyviausia forumo kaunietė"

Liole
savas
Liole portretas
Narys nuo: 2008-02-25
Atsijungęs
Žinutės: 29196

Keli Zitos Gaižauskaitės eilėraštukai iš knygutės " Šviesoforas" Aukštą bokštą pastatysiu

Patrakusi voverytė

Strykt į gatvę voverytė,
Ant galvos ruda skarytė.
Ta patrakusi vikruolė
Vos po ratais nepapuolė.
Šviesoforas:
-Įmanyčiau-
Oi tą rudę pakratyčiau!
Nestraksėtų o lia lia
Nesijaustų kaip šile.

Va ir kiškiai

Liuokt į kelią du žvairuoliai,
Du padaužos kiškiai broliai.
Prieky- mašina! Baisu!
Kiškiai švyst virš debesų.

Rieda gatvėmis kopūstas

Storas storas,
Pūstas pūstas
Rieda gatvėmis
Kopūstas.
Gal jis buvo
Linksmo būdo?
Gal riedėdamas
Užsnūdo?
Cypia stabdžiai!
Viskas aišku-
Ir kopūstą
Tuoj sutraiško.

Šviesoforo palinkėjimas

Šviesoforas apsidairo:
Kas kulniuoja,
Kas už vairo...
Na o mums
Ko tu linki?
- Būkit budrūs
Ir sveiki? Šypsausi

_______________________________________________

Tindi Rindi forumo nominacijos:
"Forumo šypsenėlė", "Energingiausia forumietė", "Dažniausiai skaitomų žinučių savininkė", "2008 metų naujokas", "Šauniausia 2008m.forumo narė", "Forumo restauratorė", "Mylimiausia forumietė", "Siautulingiausia tindirinukė", "Greičiausiai pritapusi naujokė", "Jaunatviškiausia tindirinukė", "2009m.Šauniausia tindirinukė", "Aktyviausia 2009m. tindirinukė", "Aktyviausia forumo kaunietė"

Čipolinė
savas
Čipolinė portretas
Narys nuo: 2005-09-27
Atsijungęs
Žinutės: 15938

Džiaugiasi grobiu peliukas:
Tai bent sūrio gabaliukas!
Šviežias, minkštas ir kvapnus...
Koks gyvenimas gražus!

Peteliškės ankstų rytą
Šoka pievoj, vos prašvito.
Jų sparneliai auksu švyti,
Net muselės joms pavydi.

Šliaužia sraigė takeliu,
O namukas - ant pečių.
Ji labai labai lėta, -
Slegia ją sunki našta.

Pelikanas išdidus
Mąsto sau: "Koks aš gražus!
Kokios plunksnos ir sparnai!
Na o snapas - pats matai!"

Žuvys plaukia ir dainuoja,
Uodegom linksmai mosuoja.
Nieks negirdi jų dainų,
Bet vis tiek žuvims smagu!

Kas smaližiui atsitiko,
Kur jis dingo nuo pat ryto?
Žiba akys, pilnos laimės,
Iš medučio statinaitės.

Naktį ūbauja pelėda,
Sielvartas jai širdį ėda.
Mat neturi ji draugų,
Liūdna vienai ir sunku.

Ir nusprendė katinai
Kelti puotą būtinai,
Pasikviesti daug draugų
Ir kaimynų mylimų.

Tris dienas svečiai puotavo,
Šoko, linksminos, dainavo.
O po to visus metus
Liaupsino šeimininkus.

Susirūpino pelytė,
Kad šiandieną gali lyti.
Ką daryti, ką daryti?
Juk sušlaps nauja suknytė!

Kvaksė šypsosi linksma -
Šiandien jai gera diena!
Atsižvelgę į jos norą
Kvaksę priėmė į chorą.

Ožio dideli ragai,
Žino tą visi vaikai.
Dygsta retkarčiais ragiukai
Ir mergytėms bei berniukams.

Kai skaitau eilėraštuką apie ožio ragus, Aleksas labai pasipiktinęs pradeda aiškint, kad nedygsta tie ragai, nedygsta! Raitausi iš juoko

Maišo jau tokia dalia:
Stovi vietoj ir gana.
Jis norėtų pastraksėti,
Bet negali pakrutėti.

Kaip baisu, kaip baisu
Skristi oro balionu!
Vis dėlto labai smagu
Pasijusti pilotu.

Kas gyvena pilyje?
Gal nykštukų kariauna?
Gal batuoti katinai?
O gal baisūs milžinai?

Telefonas suskambėjo
Ir kalbėti pats pradėjo:
"Kaip gyvenat? Ko norėjot?
Ar naujienų negirdėjot?"

O šiuos gražius ketureilius parašė Danguolė Straižienė Liuks

_______________________________________________Liole
savas
Liole portretas
Narys nuo: 2008-02-25
Atsijungęs
Žinutės: 29196

Asilėlis

Oi, kaip asilėliui
Liūdna ir sunku-
Jis nenori būti
Asilo vaiku.

Jis norėtų būti
Baltu žirgeliu.
Asilė jam sako:
"Vaike, negaliu

Aš tavęs paversti
Tuo, kuo tu geidi;
Jei tu šitoks gimęs
Motinos širdy......

Gal kiti padės tau?
Gal dar nevėlu?
Betgi kaip pasaulis
Liks be asilų?"

_______________________________________________

Tindi Rindi forumo nominacijos:
"Forumo šypsenėlė", "Energingiausia forumietė", "Dažniausiai skaitomų žinučių savininkė", "2008 metų naujokas", "Šauniausia 2008m.forumo narė", "Forumo restauratorė", "Mylimiausia forumietė", "Siautulingiausia tindirinukė", "Greičiausiai pritapusi naujokė", "Jaunatviškiausia tindirinukė", "2009m.Šauniausia tindirinukė", "Aktyviausia 2009m. tindirinukė", "Aktyviausia forumo kaunietė"

spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

KATINAS

Galima numirt iš juoko -
Tupi katinas ant stogo
Ir nežino, neišmano,
Kaip nulipti nuo to namo.
Lipk! Ne! Lipk! Ne!

Saugo katinas anteną,
Saugo naktį, saugo dieną.
Tik nežino, nuo ko saugo -
Nuo savęs ar kokio kauko.
Lipk! Ne! Lipk! Ne!
Škac!
Miauuu!

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Aš tik šešerių metukų,
Bet turiu jau daug berniukų.
Jie patinka man labai
Ir mes žaidžiame ilgai.
O kai vakaras atplaukia
Su diržu mama jau laukia !
Ir įkrėtus trupučiuką
Glosto mane lyg kačiuką.
Pamyluoja, pabučiuoja,
O paskui pirštu mojuoja.
Rodo man ji: nu- nu- nu,
Kad nežaisčiau lig naktų.
Ir paguldžius į lovelę
Padainuoja man dainelę.

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Spindulys

Kaip jus manot,
Siandien lis?
-Ne!
Susuko spindulys.-
Drasiai galite padeti,
Kepures, batus ir sketi,
Nes kai juokiasi saulyte,
Tai lietutis bijo lyti.

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Aš berniukas trejų metų.
Man jau reikia trijų ratų.

Mes į Vilnių nuvažiavom,
Triratuką Vilniuj gavom.

Geras mano triratukas:
Kai važiuoju, ratai sukas.

Ir atbėgo trys gaidžiai
Ir suriko išdidžiai:

- Ko ko ko! Kakariekū!
Ar nėra blogų vaikų?

Tris gaidžius aš suskaičiau.
Tris gaidžius aš nubaidžiau.

- Tiš, gaidžiai, kakariekū!
Čia nėra blogų vaikų!

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Julius ir musė

Švaruolė musytė
Prausias ir prausias.
Apkiautėlio Juliaus
Purvinos ausys.

Supyko mamytė:
-Jliuk, ar ne gėda?
Nesiprausus nė musė
Prie stalo nesėda!

- Vanduo - toks negeras,
O muilas - pabaisa!
Nuo jų ne tik ausys, -
Ir akys užkaista!

Įšidęs Juliukas
Movė į rūsį...
O pieną išgėrė
Švaruolė musė.

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Ta mamytė, ta mama
Susiraukia bardama
Ir raukšlelių ant kaktos
Jai daugėja nuolatos

Gal patrinti lapais mėtų
Kad raukšlelių nedaugėtų?
Gal atnešti aspirino?
Gera vaistą vaikas žino -
Jei vaikai geručiai augs
Mamos niekad nesirauks

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Turime burnoj dantukų,
Daug mažų baltų perliukų,
Valgom, kremtam saldainius,
Tortus ir pyragėlius.

Štai šiandien gavau ledų !:
- oi oi oi, nebegaliu….
Kaip suskaudo man dantuką,
Kas gi tai galėtų būti?

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

"Noriu brolio ar sesutės"

Noriu sesės aš gražutės,
Draugiškos, mielos, mažutės.
Na, ir brolis neblogai -
Būtume su juo draugai.

Pagalvokit, juk puiku,
Kai namuose daug vaikų.
Ir tas linksmas šurmulys
Gera nuotaika valdys.

Žaislai išmėtyti kampuos,
Didžiulė netvarka namuos.
Gražutė šypsena sesers
Kiekvieną sukikent privers.

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Ach, auksini rudenėli,
Tu toks margas ir pašėlęs.
Vos pažvelgus į medžius,
Liejas spalvos per kraštus.

Lapai krinta tyliai tyliai,
Suka vėjas juos linksmai.
Ach, auksini rudenėli,
Ką, velniūkšti, tu darai?

Man širdelė smarkiai daužos,
Kai pažiūriu į laukus,
Kur pažvelgsi visur gelsva,
Rausva, žalsva - nuostabu!

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Troleibusas

Rieda melsvas troleibusas.
Troleibuso ilgas ūsas.
Vienas ūsas,
Antras ūsas, -
Tai juokingas troleibusas!

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

"Vieno rato mašina"

Bilda, trata
Tekina
Vieno rato -
Mašina!

Vairas jos -
Viela rasta,
Stabdo
Koja atkišta...

Ūžia "Zilas"!
Aš važiuoju
Tuo autobusu
Greituoju!

Bur-bur-burrr!
Zur-zur-zurrr!
Nudundėsime
Visur!

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Troleibusas

Suradau
Mamytės dažą -
Juodą, juodą
Ir nemažą!

Brūkšt!
Užrėžtas
Vienas ūsas!
Tuoj aš būsiu...
Troleibusas!

Antrą ūsą
Brūkšt ant lūpos.
Dažą tą mama
Kad čiupo...

Noriu būti
Troleibusas!
Ką darai?!
Nuluš man ūsas...

Ai, mama
Nuplovė ūsą:
Sugadino
Troleibusą!

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Mano lėlytė

Aplankytum, pamatytum,
Kokia lėlę aš turiu.
Pabučiuoju, pačiučiuoju,
Kai neklauso, tai baru.

Ji mažytė, bet neverkia,
Ji gerutė ir linksma.
Paguldyta užsimerkia
Ir užmiega supama.

Aš dainuoju jai lopšinę,
Apie meilę ir gimtinę.
O lėlytė - atsidūsta,
Klauso, klauso ir užsnūsta

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

ŽIOGO VAIŠĖS

Prie berželio - pievų sargo
Grojo žiogas ir pavargo.
Sujudėjo dobilai -
Sugužėjo vabalai.
Vienas raiko jam pyragą,
Kitas neša sraigės ragą
Boružėlių pieno margo.
Reikia žiogui, juk pavargo.

(Martynas Vainilaitis)

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

ŽIOGO ŽIBINTAS

Pakvipo šienelis.
Ir sodo gale
Sužibo žibukas -
Ugnelė žalia.

Nejudink,
Tai žiogo žibintas,
Ant smilgos
Aukštai pakabintas.

Žiogelis per naktį
Smuikelę styguos,
Pralinksmins gėlytę,
Žolytę paguos.

Tespindi
Aukštai pakabintas,
Teblykčioja
Žiogo žibintas!

(Martynas Vainilaitis)

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


Atsakyti

Forum jump select

Sprendimas: Creative