479 atsakymai [Paskutinė žinutė]
Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Mokomės anglų kalbos (nuo nulio)

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182


Kas aš? Anglų kalba. Didžiulės karalystės valdovė. Kalbos kaip ir žmonės turi savo šeimas, gimines, draugus ir priešus.. Mano didžiulė šeima vadinasi Indoeuropiečių šeima. Nors Lietuvių kalba taip pat priklauso didžiajai Indoeuropiečių kalbai, giminystės ryšiai tarp mūsų silpni. Keliai išsiskyrė, kai Lietuvių kalba liko Baltų kalbų giminių grupėje. Lietuviai - žvalūs, veiklūs, veržlūs ir perspektyvūs žmonės. Ne vienas buvo atvykęs į mano karalystę. Štai ir Tave kviečiuosi. Eisi? Papramogausim! ! Nesibaiminkite, jei manęs visai nepažįstate. Galiu nudžiuginti - mokantis kalbėti, reikia išmokti vartoti tik nedidelę dalį anglų kalbos žodžių. Keliaukime?

Who I am? I am English. Extraordinary kingdom of the Queen. Language as the people have their own families, relatives, friends and enemies .. My huge family called the Indo-European family. Although the Lithuanian language also includes the vast Indo-European language, kinship ties between our weakness. Roads divorced when the Lithuanian language remained in the Baltic languages group of relatives. The Lithuanians - smart, action, nuts and promising people. Many were welcome to my kingdom. That you call. You go? Will be fun! ! Do not worry if you do not know me completely. I cheer - learning to speak, need to learn take only a small proportion of English words. Travel?

Pamokų trukmė: Kurso trukmę galėsime koreguoti pagal poreikius. Planuojama startuoti spalio 1 -ą dieną.
Lesson Duration: Lesson duration can be adjusted to the needs of... Planned to start October 1 

Pamokų eiga: Kiekvieną pirmadienį turėsime naują temą. Visą savaitę nagrinėsime uždavinius.
Lesson stages: Every Monday we will have a new topic.  Throughout the week will explore the challenges 

Vertinimas: Vertinimas bus kiekvienos temos pabaigoje. Pamokų pabaigoje mokinės atliks baigiamąjį testą, kurio rezultatas atspindės jų bendrą pasiekimą 10 balų vertinimo sistemoje.
The assessment: The assessment will be the end of each topic. Lessons end, the students will perform a final test, the result will reflect the overall achievement of 10-point measurement system.

Mokymo medžiaga: Nėra vieno vadovėlio ar pratybų. Naudosim daug knygų, pratybų, vadovėlių, uždavinių.
Teaching Materials: There is no single textbook or exercise. We use a lot of books, workshops, books, challenges.

Kiekvieną sakinį rašysiu lietuvių ir anglų kalbomis. Mano gimtoji kalba yra lietuvių. Atleiskite, jei bus klaidų. Aš mokysiuos drauge su Jumis. Aš pasilieku vietos pamokų improvizacijai.
Every sentence I post in English and Lithuanian. My native language is Lithuanian. Excuse me for mistakes. I'm together with you. I reserve the local improvisation lessons.

P.S. - aš lauksiu Jūsų patarimų, pastebėjimų ar kritikos.
Post Scriptum - I look forward to any of your observations, advice, criticism.

Mūsų žodynėlis:
Our glossary:
............................................................................................................................................
1. I -aš 26. Sibling - brolis ar sesuo
2. You - tu, Jūs 27. Grandfather -senelis
3. She- ji 28. Grandmother - močiūtė
4. He - jis 29. Grandparent(s) - seneliai
5. It - tai 30. Grandson - anūkas
6.We - mes 31. Granddaughter - anūkė
7. They - jie, jos 32. Grandchild(ren) - anūkas (anūkai)
8. Man (dgs. Men) - vyras (dgs. vyrai) 33. Uncle - dėdė
9. Woman (dgs. Women) - moteris (dgs. moterys) 34. Aunt - teta
10. Boy - berniukas 35. Nephew - sūnėnas
11. Girl - mergaitė 36. Niece - dukterėčia
12. Person -persona 37. Cousin - pusbrolis, pusseserė
13. People - žmonės 38. Friend - draugas
14. Family - šeima 39. Roommate -kambario draugas (kambariokas)
15. Father - tėvas 40. Classmate -klasės draugas (klasiokas)
16. Mother - mama 41. Neighbor-kaimynas
17. Parent - tėvai 42. Employee - darbuotojas
18. Son - sūnus 43. Colleague - kolega
19. Daughter - duktė 44. Boyfriend - draugas
20. Child - vaikas 45. Girlfriend - draugė
21. Husband - vyras 46. Name/Surname - Vardas/Pavardė
22. Wife - žmona 47. like - mėgti, patikti
23. Spouse - sutuoktinis 48. learn - mokytis
24. Brother - brolis 49. live -gyventi
25. Sister -sesuo 50. have - turėti

to be - būti
I am - aš esu We are - Mes esame
You are - tu esi You are - Jūs esate
She, he, it is - j/jis/tai yra They are - Jie/jos yra
................................................................................................................................................................
1 Lesson

1. always -nuolat, visada 26. your - tavo/jūsų
2. morning - rytas 27. his - jo
3. after- po 28. her - jos
4. noon - vidurdienis 29. its -jo/jos (daikto, gyvūno)
5. afternoon - popietė 30. our - mūsų
6. evening - vakaras 31. their - jų
7. night - naktis 32. me - man, mane, manimi
8. see (saw;seen) - matyti 33. him - jį, jam, juo
9. meet - su(si)tikti, susipažinti 34. us - mus, mums, mumis
10. nice - malonus, pukus 35. them - juos, jiems, jais
11. pleasure - malonumas 36. mine- mano
12. happy - laimingas 37. yours -jo/jų
13. good - geras 38. his/hers - jo/jos
14. school - mokykla 39. ours - mūsų
15. yesterday - vakar 40. theirs - jų
16. today - šiandien 41. ask -klausti
17. talk - kalbėti(s), šnekėti(s) 42. book - knyga
18. weekend - savaigalis 43. just - tik
19. week - savaitė 44. old - senas
20. end - galas, pabaiga 45. slim - lieknas
21. again - vėl 46. umbrella - skėtis
22. thank - dėkoti 47. money - pinigai
23. thanks-padėka 48. dog -šuo
24. excuse - atleisti 49. cat - katė
25. my - mano/savo 50. apple - obuolys
......................................................................................................................................................................
1. one -vienas 26. sixty - šešiasdešimt
2. two - du 27. seventy - septyniasdešimt
3. three -trys 28. eighty - aštuoniasdešimt
4. four - keturi 29. ninety - devyniasdešimt
5. five -penki 30. a/one hundred - šimtas
6. six- šeši 31. one hundred and fifteen - vienas šimtas penkiolika
7. seven - septyni 32. two hundred and fifty -two - du šimtai penkiasdešimt du
8. eight - aštuoni 33. a/one thousand - tūkstantis
9. nine - devyni 34. ten thousand - dešimt tūkstančių
10. ten - dešimt 35. a/one hundred thousand - šimtas tūkstančių
11. eleven - vienuolika 36. a/one milion - vienas milijonas
12. twelve - dvylika 37. zero - nulis
13. thirteen - trylika
14. fourteen - - keturiolika
15. fifteen - penkiolika
16. sixteen - šešiolika
17. seventeen - septyniolika
18. eighteen - aštuoniolika
19. nineteen - devyniolika
20. twenty - dvidešimt
21. twenty-one - dvidešimt vienas
22. twenty -two - dvidešimt du
23. thirty - trisdešimt
24. forty - keturiasdešimt
25. fifty - penkiasdešimt

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Nojucka
savas
Narys nuo: 2008-10-15
Atsijungęs
Žinutės: 6183

As jungiuos bus idomu prisiminti Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo

_______________________________________________

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Kaip smagu Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Mūsų sąrašas Draugai

How funny Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Our List Draugai

1. Neringuteb2
2.

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Lilija
savas
Lilija portretas
Narys nuo: 2006-11-30
Atsijungęs
Žinutės: 54932

Tai kad jau yra anglų kalbos pamokėlės http://www.tindirindi.lt/forum/viewtopic.php?id=6091&p=14.Ten taip pat galima pradėti nuo nulio mokintis.Mirksiukas

_______________________________________________

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Lilija wrote:
Tai kad jau yra anglų kalbos pamokėlės http://www.tindirindi.lt/forum/viewtopic.php?id=6091&p=14.Ten taip pat galima pradėti nuo nulio mokintis.Mirksiukas

Šioje nuorodoje jau kalba pramokusios. Gal kai pramoksim šitoje temoje, tada prisijungs daugiau forumiečių ir tą temą ?

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

negute
savas
negute portretas
Narys nuo: 2005-10-22
Atsijungęs
Žinutės: 23322

Turbūt geriau vėliau nei niekada Žvengiu Aš jungiuosi,angliškai suprantu,kai žiūriu filmus,kai šneka kažkiek suprantu,dalies ne,bet nieko nemoku absoliučiai nei rašyti,nei gramatikos nei kaip tarti Ko tai žandai raudonuoja Va vokiškai laisvai bendrauju,moku,susikalbu,nu bet anglų gėda pelėda Ko tai žandai raudonuoja nemoku nieko Šypsausi kartą bandžiau mokintis savarankiškai,tai kas gavosi -viskas maišėsi su vokiečių kalba,Bet svajoju išmokti,pasiryžau,kai Nedutė paugs kursus sakiau eisiu,nu turi išmokti,kad kelionėse neslibivazočiau kaip dabar rinkdama žodžius,tad jungiuosi ir aš Aš čiaaa Draugai

_______________________________________________


"Didžiausia televizijos aistruolė"
"Jaukumu spindinti tindiriniukė" "Linksmiausia nėštukė""Mandagiausia tindirinukė"


*Atide*
savas
*Atide* portretas
Narys nuo: 2007-03-25
Atsijungęs
Žinutės: 15077

Mūsų sąrašas Draugai

How funny Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Our List Draugai

1. Neringuteb2
2. *Atide*
3.

_______________________________________________

Kiekvienas turime jausti atsakomybe, uz tai ka sakome ir ka darome... Mes laimėsim!
Mano darbai Nagų dailė Manikiūras
Mūsų nuotraukos ir filmukai :
1 dalis (1-50 psl.)
2 dalis (1-24 psl.)
Video ()

Sajan
savas
Sajan portretas
Narys nuo: 2007-02-18
Atsijungęs
Žinutės: 24562

Jungiuosi ir as Aš čiaaa kazkiek suprantu,bet labai maisosi su vokieciu kalba,tad nusprendziau pasimokyt su jumis kartu Mes laimėsim!

How funny yahoo Our List friends

1. Neringuteb2
2. *Atide*
3.Sajan

_______________________________________________

spolka
savas
spolka portretas
Narys nuo: 2008-04-01
Atsijungęs
Žinutės: 13883

Aš irgi bandau jungtis, matysiu jai aju beviltiška tai tada Kaip šuo iš kepyklos nes suprantu kažkiek bet labai minimaliai Ko tai žandai raudonuoja
1. Neringuteb2
2. *Atide*
3.Sajan
4.Negutė
5.Spolka

_______________________________________________

Laimėtos nominacijos:
"Aktyviausia nėštukė" "Žaismingiausia tindirinukė"
"Azartiškiausia žaidėja" "Išradingiausia tindirinukė"
"Forumo "blondinė"
***************************************************


Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Kaip džiaugiuosi, kad mūsų sąrašas ilgėja/As I am glad that our list is getting longer Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

negute
savas
negute portretas
Narys nuo: 2005-10-22
Atsijungęs
Žinutės: 23322

Kaip fainiai Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo o dar kokią nuostabią mokytoją turėsim Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo ir koks šaunus būrys mokinių Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo
lauksiu pamokų labai Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo

_______________________________________________


"Didžiausia televizijos aistruolė"
"Jaukumu spindinti tindiriniukė" "Linksmiausia nėštukė""Mandagiausia tindirinukė"


Sajan
savas
Sajan portretas
Narys nuo: 2007-02-18
Atsijungęs
Žinutės: 24562

kada prasides pirmoji pamokele? Gal jūs matėte?

_______________________________________________

zbrckn
savas
zbrckn portretas
Narys nuo: 2007-12-06
Atsijungęs
Žinutės: 1806

aš taipogi jungiuosi,labai džiaugiuosi,kad bus galima mokytis Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanojuAČIŪ TAU JORALE moku minimaliai,-kiek pamenu iš mokyklos laikų.....

_______________________________________________


negute
savas
negute portretas
Narys nuo: 2005-10-22
Atsijungęs
Žinutės: 23322

Sajan wrote:
kada prasides pirmoji pamokele? Gal jūs matėte?

parašyta,kad startuojam spalio 1 Palaikymo komanda

_______________________________________________


"Didžiausia televizijos aistruolė"
"Jaukumu spindinti tindiriniukė" "Linksmiausia nėštukė""Mandagiausia tindirinukė"


Sajan
savas
Sajan portretas
Narys nuo: 2007-02-18
Atsijungęs
Žinutės: 24562

negute wrote:
Sajan wrote:
kada prasides pirmoji pamokele? Gal jūs matėte?

parašyta,kad startuojam spalio 1 Palaikymo komanda

oi,nemaciau kazkaip Abejojantis tad laukiam spalio 1 Šypsausi

_______________________________________________

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Aš noriu paruošti įdomių ir naudingų pamokų..... Todėl negalime pradėti anksčiau. Suradau įdomių faktų apie anglų kalbą. Prašom susipažinkite
I want to prepare interesting and useful lessons.... So we can not start earlier. I found some very interesting facts about the English language. Please look at Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo

Kaip aš tapau tokia, kokia esu. Prieš kokius 2000 metų buvau susitikus su galinga ir stipria Lotynų kalba.
Ji man padovanojo daug gražių žodžių, tokių kaip:
ausis - lot. auris - angl. ear
galas - lot. finis - angl. final
siena - lot.uallum- angl.wall

Prieš 1500 metų iš Lotynų kalbos paėmiau tokius žodžius, kurie iš Graikų kalbos atėjo į Lotynų kalbą.
Štai keletas pavyzdžių:
mokykla - lot. schola - angl. school
bažnyčia - lot. kyriakon - angl. church

Prieš 1000 metų buvau susitikus su Danais. Vikingais. Daugelio mūsų žodžių šaknys tokios pat buvo, skyrėsi tik galūnės. Po ilgos kovos aš pasikeičiau. Netekau galūnių. Liko tik kelios. Ir tų pačių negalite įsiminti. Dar kovojau su Prancūzų kalba. Ji norėjo mane sunaikinti. Prancūzų kalba paplito tarp kilmingų ponų. Mane priglaudė paprasti žmonės. Todėl naminiai gyvuliai turi tikrus angliškus vardus. O mėsa, kurią valgė ponai turi prancūzišką kilmę. Pavyzdžiai:
a cow (karvė), an ox (jautis) - beef (jautiena)
a pig (kiaulė) - pork (kiauliena)
a sheep (avis) - mutton (aviena)

Labai ilgai gyvavau tik žmonių lūpose. Todėl mano tartis taip skiriasi nuo rašto.

As I became, that I am. Approximately 2000 years ago, I was at meetings with a powerful and strong in Latin. She gave me a lot of beautiful words, such as:
ausis - lot. auris - angl. ear
galas - lot. finis - angl. final
siena - lot.uallum- angl.wall

Prior to 1500 years of Latin I took those words that came from the Greek into the Latin language.
Here are some examples:
mokykla - lot. schola - angl. school
bažnyčia - lot. kyriakon - angl. church

1000 years ago, I was at meetings with Dan. Vikings. Many of our words have the same roots, different only in the limb. After a long struggle, I change. I've lost a limb. There were only a few. And the same can not remember. Still fighting with the French language. She wanted to destroy me. French language spread among noble gentlemen. I was saved the common people. Therefore, livestock have some English names. And the meat to eat the Lord has French origins. Examples :
a cow (karvė), an ox (jautis) - beef (jautiena)
a pig (kiaulė) - pork (kiauliena)
a sheep (avis) - mutton (aviena)

For a long time existed only in people's lips. Therefore my consultation so different from the letter. 

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

xnika
naujokas
Narys nuo: 2009-09-10
Atsijungęs
Žinutės: 1

Sveiki, ir as bandau jungtis

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

1. Neringuteb2
2. *Atide*
3. Sajan
4. Negutė
5. Spolka
6. Zbrckn
7. xnika

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

noraL
savas
noraL portretas
Narys nuo: 2006-08-19
Atsijungęs
Žinutės: 1023

Na ir as bandau jungtis, gal pasiseks pramokti. Šypsausi

_______________________________________________

"Meilė brangesnė už turtus: ji - deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti; ji - visas pasaulis, nors ja galima apkabinti abiem rankom."

(M. Jokajus)

latinute
savas
latinute portretas
Narys nuo: 2008-10-04
Atsijungęs
Žinutės: 576

Ir aš noriu....

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

1. Neringuteb2
2. *Atide*
3. Sajan
4. Negutė
5. Spolka
6. Zbrckn
7. xnika
8. noraL
9. latinute

Draugai

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

...tai yra įdomu...
Kokios būna anglų kalbos žinojimo/mokėjimo rūšys:
1. Administracinis - oficialusis bendravimas, verslo reikalai, pranešimai, raštai, įsakymai, ataskaitos, šablonai.
2. Buitinis - nesudėtingas, konkretus bendravimas, dominuoja dialogai.
3. Meninis - grožinė kūryba, estetinio poveikio kalbos priemonės, dominuoja vaizdingumas.
4. Mokslinis - susisteminta žmogaus patirtis, tikslūs, logiški, objektyvūs apibendrinimai, dominuoja terminai.
5. Publicistinis - žiniasklaida, vyrauja visuomeninės aktualijos.

...that is interesting...
What are the types of English language knowledge:
1. Administrative - official contacts, business affairs, notifications, letters, orders, reports, templates.
2. House - simple, specific interaction that dominates the conversations.
3. Artistic - novels, aesthetic effects of language measures, imagery.
4. Scientific - systematic human experience, accurate, logical, objective summaries, terms.
5. Journalistic - media, public news.

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

simha
savas
simha portretas
Narys nuo: 2008-06-18
Atsijungęs
Žinutės: 1531

1. Neringuteb2
2. *Atide*
3. Sajan
4. Negutė
5. Spolka
6. Zbrckn
7. xnika
8. noraL
9. latinute
10. simha Mirksiukas

niunius
savas
niunius portretas
Narys nuo: 2008-02-05
Atsijungęs
Žinutės: 1665

1. Neringuteb2
2. *Atide*
3. Sajan
4. Negutė
5. Spolka
6. Zbrckn
7. xnika
8. noraL
9. latinute
10. simha Mirksiukas
11. niunius

_______________________________________________

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Literatūra:

1. Allen W.S. Living English Structure. A Practice Book for Foreign Students, London, 1962
2. Close R. A. A Reference Grammar for Students of English, Moscow, 1979
3. Swan M. Practical English Usage.Oxford University Press, 1988
4. L.Talmantienė "Pasaka ne pasaka apie anglų kalbą", Vilnius, 1992
5. R.Aprijaskytė "Intensyvus anglų kalbos pagrindinių žinių kartojamasis kursas", Vilnius, 1996
6. Anglų kalba: žodžių įtvirtinimo pratybos", Kaunas, 2003
7. B. Svecevičius, Virginija Rupainienė "Lietuviški-angliški pasikalbėjimai turistams", Kaunas, 1991
8. Virginija Rupainienė Romualda Liutkuvienė, Irma Šneiderienė, Beata Baskakovienė, Algis Prekeris Braun Anglų kalbos mokymo komplekto V klasei SUPER ENGLISH 1 dalis — mokytojo knyga. Kaunas 2006
9. Rūta Barkauskaitė, Rita Stoškienė, Audronė Timofejevienė Anglų kalbos mokymo komplekto GOLDEN KEY I dalis. 2009
10. Kitos Golden Key Mokytojo knygos 2009
11. Virginija Tuomaitė, Ingrida Žindžiuvienė "Anglų kalba visiems" 2002
12. Raymond Murphy Essential Grammar in Use (el. variantas)
13. Rita Stoškienė, Audronė Timofejevienė "Anglų kalbos gramatika (taisyklės ir pratimai) Kaunas 2005
14. Anglų kalbos gramatika(mokyklai, studijoms, darbui) Kaunas 2006
15. Ann Pikver "Grammar is easy" Kaunas 1995
16. B.Ostrovsky "Conversation topics" Kaunas 1987
17. Česlovas Rimkus "Kaip lengviau mokytis anglų kalbos" Kaunas 2003
18. Įvarios vaikiškos knygelės, pasakėlės
19. Žurnalai

Internetiniai tinklapiai:
1. www.ezinearticles.com
2. www.interspeakers.com/
3. www.betteratenglish.com
4. www.learnenglish.de/improvepage
5. www.freeenglishlearningcourses.com ir kt.

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Atsakyti

Forum jump select

Sprendimas: Creative